ตรวจสอบคะแนน

 • สอบปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ (Pre-Test /Post-Test อย่างละ 1 ครั้ง ) 10%

 • การนำเสนอ 5%

 • สอบปลายภาค 20%

 • ทักษะปฏิบัติ 20%

 • รายงาน 20%

 • ความร่วมมือ 10%

 • ระเบียบวินัย 10%

 • เข้าเรียน 5%

**ให้ตรวจสอบคะแนนในส่วนที่เป็นอักษรสีน้ำเงิน

School of Manufacturing Engineering, 111 Suranaree University of Technology, University Avenue, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000 THAILAND

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon